Ενημερωτικό Σημείωμα

 

Το έργο «Η ΥΛΗ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ» της Βίρνας Αιγιάλη αποτελεί μυθιστορηματική δοκιμιακή έκφραση του ανθρώπινου αυτοπροσδιορισμού μέσα στον σύμπαντα Κόσμο. Το άτομο γίνεται διαχρονικός φορέας βίωσης ζωής και γνώσης συγκεντρώνοντας παραδοσιακές μνήμες χιλιάδων χρόνων, επαναπροσδιορίζοντας τις δυνάμεις του και διευρύνοντας ολονέν τον κύκλο του στην εναρμόνισή του με το Σύμπαν.

Η νέα ατομικότητα-ζωή ανοίγεται με αθωότητα, αγνότητα, στοχαστική παράδοση στον κόσμο, ενώ, στη συνέχεια μέσα στο ιστορικό στίγμα, υφίσταται την κανονικοποίηση του πολιτισμού, την υποταγή στη στερεότυπη γνώση και εξουσία, την τάση εξομοίωσης του πλήθους, τα νομικά όρια της ελευθερίας και τις παραβιάσεις της, και προχωρεί, με συνειδητοποίηση ανασταλτικών παραγόντων καταπίεσης, απογοητεύσεις, φθορές, πληγές, απώλειες, διακινδυνεύοντας σε ακροβασίες για απελευθερώσεις και συναρμονίες, ενδυναμώνοντας την ορμή της ελευθερίας με γνώση, αγάπη, δημιουργικότητα.

Η συνειδητοποίηση του αδιεξόδου οδηγεί σε εσωτερική πάλη φωτός και σκότους για ανάδειξη μιας λυτρωτικής δύναμης ευθύνης, που θα διαλύσει το κακό, θα φέρει ειρήνη και αγάπη, μεσ’ από τη γνώση και δράση του καλού, την αποκάλυψη της Αλήθειας διατυπωμένης στη θρησκευτική γλώσσα της Τέχνης, της Επιστήμης, της Φιλοσοφίας, με μουσική κι αρώματα. Έτσι η εξάρτηση γίνεται συνάρτηση, για να καταλήξει σε εναρμόνιση.

Η γραφή κινείται με τρεις παραμέτρους : το κατεστημένο, την κριτική της Ιστορίας και την ιδανική λύση, πάνω σε βιωματικό άξονα με κατεύθυνση προς τον Εαυτό.

Ο διαστοχασμός ως βιωματική στάση ύπαρξης, το παιχνίδι της λογικής στη συνάφεια του κόσμου, η γνώση-πρώτη ορμή προς ελευθερία, η παιδεία, η αυτογνωσία, η αναγνώριση της πραγματικότητας, οι οραματισμοί, η εργασία-δημιουργία, η ανάδειξη αρετών, η δημιουργία του μέλλοντος με αγαθοεργία στο παρόν, η χορευτική κίνηση της Αγάπης στα σύμπαντα διδάσκουν συσπειρώσεις ενοτήτων – συγκροτημάτων -συνδυασμών στην Παγκόσμια Αρμονία.

   Η δομή του έργου είναι κυκλική σπειροειδής ανέλιξη: το έργο αρχίζει και τελειώνει στο ίδιο σημείο αναφοράς και βασίζεται σε 5 συντεταγμένες επί κύκλου ορίζουσες :Υπαρξιακή, Φυσική, Κοινωνική, Ιστορική, Φιλοσοφική, με ελικοειδή εξέλιξη σε κύκλο συνολικό και διαδοχική διεύρυνση, με κατεύθυνση από την αθωότητα ως την υπέρβαση, σε δύο εκφάνσεις :προσωπική - συλλογική, και εκστατικό άνοιγμα στην αγκαλιά του Απείρου.

Το έργο εξελίσσει την ελληνική μυσταγωγία, με μυθικές αναφορές, με χριστολογικές αναλύσεις, με μυστηριακά και ιστορικά δρώμενα, με διαχρονικό φιλοσοφικό διάλογο, νεότερες επιστημονικές επιτεύξεις και προβληματισμούς, με πνευματικές καταθέσεις στην Ιερή Τράπεζα Μνήμης της Ανθρωπότητας των καρπών της σοφίας, σε μια ποιητική διαλογική, με αυξανόμενη ένταση και εκρηκτική κορύφωση στο φως.

 

 

 

 

 

 

Η Βίρνα Αιγιάλη γεννήθηκε στον Πειραιά Αττικής της Ελλαδικής χώρας. Σπούδασε και δίδαξε φιλοσοφία, επικεντρώνοντας την ευθύνη για την ζωή στην ενεργό δράση της καλοκαγαθίας προς ανέλιξη του σπερματικού λόγου της ελευθερίας, που οδηγεί τον άνθρωπο προς Εαυτόν, συνταυτίζοντας την γνώση του σύμπαντος Κόσμου με την αυτογνωσία. Το συγγραφικό της έργο αναδύεται ως άρωμα της ανθρώπινης πνευματικότητας, που έρχεται να δώσει έμπνευση προς αναζήτηση της εσώτερης βαθιάς γνώσης-βίωσης, που είναι αλήθεια, αγάπη, παναρμόνια γαλήνη και μυστική ένωσις του Καθενός-Ενός-Παντός.

« Η ΥΛΗ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ » αφιερώνεται σε όλα τα παιδιά του Κόσμου, την πάναγνη, τρυφερή, αυθεντική εμπροσθοφυλακή των όντων πάντων, που φουσκώνουν τα όνειρα στα μάγουλά τους, να εμφυσήσουν στο ερχόμενο μέλλον τις αρετές στις σκέψεις και στις πράξεις, γεννώντας ατέρμονα δικαιοσύνη, χαρά, ειρήνη.  

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

                                

       Το 1° Βιβλίο «Η ΥΛΗ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ», με υπότιτλο «Η Προίκα της Αριάδνης», αποτελεί την αρχή μιάς σειράς μορφωτικών συνθέσεων με τη μορφή μυθιστορηματικού δοκιμίου, όπου συνδυάζεται άριστα ο λόγος των φιλοσόφων, επιστημόνων, ποιητών, διανοουμένων στην αναζήτηση της γνώσης του Εαυτού και του Κόσμου, με στοχαστικούς προβληματισμούς, με σοβαρή διερεύνηση, ισχυρό πνευματικό έρωτα και εκστατικούς οραματισμούς.  

     Αρχίζει με τον 1° Κύκλο, από την ευαίσθητη παιδική ηλικία, με άμεσες βιωματικές θεάσεις στον άγοντα άξονα μιας ιερής μυσταγωγίας στις Αρχές του Ελληνικού Πολιτισμού , με την Παγκόσμια εμβέλειά του , στοχεύοντας στην έμπνευση και ανάδυση των ευγενέστερων ψυχοπνευματικών ιδιοτήτων του ανθρώπου .

      

       Εδώ το « Παιδί » δεν περιορίζεται ηλικιακά σε στενά χρονικά όρια, αλλά νοείται ψυχολογικά, ως αφετηρία, με όλες τις ιδιότητες της αθωότητας και της ορμής της ζωής και τα παρεπόμενά τους (λάθη,πάθη, ανωριμότητα, άγνοια...), σ’ έναν διαρκή επιτακτικόν αγώνα γνώσης-απελευθέρωσης, με ανάπτυξη πρωτόβουλης κρίσης, ευθύνης, αυτενέργειας, δημιουργικότητας, προς εκ-παίδευση , ωρίμανση και ψυχολογική «ενηλικίωση», μέσα στις αντίξοες συνθήκες του ιστορικού στίγματος της σύγχρονης εποχής .

       Εδώ οι μεγάλες απορίες, τα ερωτηματικά, οι προβληματισμοί για τα σοβαρά θέματα της ζωής του ανθρώπου μέσα στον Κόσμο βρίσκουν εξαιρετικά στοχαστικές απαντήσεις από τους σοφούς της αρχαιότητας και τους σύγχρονους πνευματικούς ανθρώπους, που δίνουν έμπνευση και ώθηση για καλύτερα πνευματικά άλματα,για προσωπικές μοναδικές εμπειρίες αυτογνωσίας και κοσμογνωσίας, και για άμεση ευεργετική αγαπητική δράση προς όλα τα όντα .

   Η παράθεση αρχαίων ελληνικών κειμένων λειτουργεί αυθεντικά «σημαίνοντας» προς ενεργοποίηση, ως γλώσσα κωδική της Θείας Δημιουρ-γίας , των εγκεφαλικών κέντρων και προς αποκρυπτογράφηση των φυσικών Νόμων .

       Με αυτές τις συντεταγμένες ορίζουσες συνεχίζεται το πνευματικό ταξίδι στην εφηβεία, με τον 2° Κύκλο του έργου, όπου η στοχαστική διαλογική γίνεται δυνατότερη και πλέον πολυσύνθετη, ανεβάζοντας την ευθύνη του ατόμου στην έκφραση προσωπικής κρίσης και δημιουργικής συμμετοχής στα δρώμενα του Κόσμου .    

     Οι όποιες ιστορικές συγκυρίες αντιμετωπίζονται με εγρήγορο πνεύμα, αλληλεγγύη και αγωνιστικότητα , προς ολονέν μεγαλύτερες απελευθερώσεις, προς εξασφάλιση της ανθρωπότητας, άρση των κινδύνων που την απειλούν και υγιείς δημιουργικές λύσεις, σύμφωνες προς τον Νόμο της Παγκόσμιας Αρμονίας .

   Χαρακτηριστική είναι η παρουσία και ο λόγος του Ποιητή (που αντιπροσωπεύεται κυρίως από τον Οδυσσέα Ελύτη), ανεβάζοντας την αισθητική εκλέπτυνση , την πυρηνική πυκνότητα έκφρασης , την υπαρξιακή ένταση και τον φιλοσοφικό στοχασμό .

 

     Το έργο αρχίζει με τον καθρέφτη, που επανέρχεται συχνά -όπου δει-, προβάλλοντας έμπρακτα εκείνο που οι αρχαίοι στοχαστές (φιλόσοφοι και θεουργοί) ονομάζουν αντικατοπτρισμό του Ενός προς αρέσκειάν του, και κορυφώνεται με τον καθρέφτη σε μια συναρπαστική θέαση του ατομικού εαυτού μέσα στον καθρέφτη του Σύμπαντος Κόσμου .

         Η υπόθεση αρχίζει από τις προσφυγογειτονιές του αρχαίου λιμανιού, προσδιορίζοντας γεωλογικά , μορφογενετικά, ιστορικά, κοινωνικά το περιβάλλον τοπίο και εξελίσσεται με διεισδυτική διερεύνηση στην Ελλαδική χώρα του Φωτός, στον Αιγαιακό χώρο των ισχυρών ενεργειακών ρευμάτων, στον κύκλο του πλανήτη και στις διασυμπαντικές γειτονιές .

     Τα στοιχεία που παρατίθενται είναι σοβαρά επιλεγμένα από αρχαιοελληνικά κείμενα(Ερμαϊκά, Ορφικά, Χαλδαϊκά, Πυθαγορικά, Πλατωνικά, Νεοπλατωνικά κ.α.), τις Βέδες, τα Εσσαϊκά κ.α. και επιστημονικές απόψεις, που όλα προβάλλουν τις υψηλές Ιδέες-Αξίες Ζωής .

Είναι ο πολύτιμος Λόγος των Μεγάλων Στοχαστών, Μυστών, Θεωθέντων . Είναι ο πολύτιμος λόγος –θησαύρισμα της ανθρωπότητας, που τρέφει τον άνθρωπο, που ενεργοποιεί τους κοιμισμένους δενδρίτες του εγκεφάλου κι εναρμονίζει στον δονητικό παλμό της Παγκόσμιας Αρμονίας .

 

   Στα επόμενα βιβλία της σειράς αναπτύσσεται η εφηβική και νεανική ηλικία στις πνευματικές αναζητήσεις, (στα θέματα :άνθρωπος, ψυχή, κόσμος,θεός,παιδεία,«δίαιτα»,γνώση,όνειρο,ηθική πράξη,πραγματικό- τητα,μεταθανάτια ζωή,ιστορία, ευρωπαϊκή ενοποίηση, ειρήνη,δημοκρατία, πολιτισμός,γλώσσα ,αριθμοσοφία,πυθαγόρεια κοινοβιακή πολιτεία, πανανθρώπινη οικουμενική προοπτική...),στις εκφράσεις και δημιουργικές ευεργεσίες, ως καταλυτικός μεταλλάκτης του σκότους σε φως και εγγυητής για καλύτερο παρόν και μέλλον .

   Η κορύφωση του όλου έργου γίνεται στο 4° Βιβλίο, με τον υπέροχο «περίπατο των Στοχαστών», την τραγική αντίφαση της ιστορικής συνθήκης, μια πανοραμική αυγινή θέαση σε όλον τον πλανήτη , την ανάβαση στην μυστική « Κοιλάδα των Ρόδων» και τη συναρπαστική έξοδο στο Φως .            

 

Το έργο κοσμείται με εξαιρετικές εικονογραφήσεις . Είναι ζωντανό και παλλόμενο, ανοικτό κι εξελισσόμενο με νέους ,ολονέν, κύκλους και προσφέρεται με θείον έρωτα στην αγάπη των διψασμένων για Αλήθεια ανα-γνωστών, κάθε ηλικίας κι ενασχόλησης . Είναι ένας φωτεινός προβολέας στους ατέρμονους πνευματικούς ορίζοντες . Είναι η σκέψη που κινεί το επόμενο βήμα στη σπειροειδή μας ανέλιξη . Είναι ιδανικό για λειτουργική παρουσίαση αποσπασμάτων του στην Εκπαίδευση και στη δια βίου Παιδεία και για παραγωγή επιμορφωτικών δρωμένων στα Μέσα Ενημέρωσης, Επικοινωνίας, Ψυχαγωγίας, Πολιτισμού κ.α.

 Η παγκοσμιότητα των Ιδεών-Αξιών του αγκαλιάζει όλους τους λαούς και ευχής έργο είναι η πολύγλωσση μετάφρασή του(σε συνεργασία με Κρατικές Πρεσβείες διαφόρων χωρών) για μια καλύτερη ανθρωπότητα · για έναν πιο φωτεινό κόσμο.

 

   Η   ΥΛΗ  των   ΟΝΕΙΡΩΝ , ως μία διαλεκτική ορατού κι αοράτου , όντος και μη όντος, δυναμοενέργειας και δημιουργικής πράξης , ακροβατεί χορεύοντας στους από κάθε σημείο διανοιγόμενους κύκλους του Παντός , στο πανταχού παρόν Κέντρο του Σύμπαντος Κόσμου, που μας διαπερνά, μας ορίζει κι ερωτοτροπεί στην ευθύνη της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ μας .

 

 

 

         Παρακαλώ ένα μεγάλο ποσοστό των εσόδων από τις πωλήσεις του έργου να δίδεται σταθερά στις τρεις Οργανώσεις Προστασίας Παιδιών :

           * Κιβωτός του Κόσμου

           * Χαμόγελο του Παιδιού

           * Χωριά S.O.S.

 

               Αγαπητοί   δημιουργοί χαίρετε

                                            εν ευαρμονία

 

 

 

                                                                                                                                            

Αθήνα 26 Ιουλίου 2012                                             Η συγγραφέας

 

                                                                             Βίρνα   Αιγιάλη