5.ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΦΑΙΔΡΟΣ-Ο ΕΡΩΣ ΚΑΙ Η ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

...


Διαβάστε Περισσότερα

04. Ο ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΑΔΡΑΣΤΕΙΑΣ

...


Διαβάστε Περισσότερα

03.Η ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΥ - ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

...


Διαβάστε Περισσότερα

02.ΑΣΚΗΤΙΚΗ - SALVATORES DEI - Νίκος Καζαντζάκης

...


Διαβάστε Περισσότερα

01. Δελφικό Συνέδριο Στοχαστών Φιλοσόφων - Κόσμος, Ψυχή, Άνθρωπος και η Παγκόσμια Αρμονία (2)...

...


Διαβάστε Περισσότερα
01234

5.ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΦΑΙΔΡΟΣ-Ο ΕΡΩΣ ΚΑΙ Η ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

 

                                                                                          ΠΛΑΤΩΝΟΣ  "ΦΑΙΔΡΟΣ"

 

                                Ο ΕΡΩΣ ΚΑΙ Η ΦΥΣΙΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

 

 

"Ο έρως τω ερώντι και τω ερωμένω εκ θεών επιπέμπεται (...) ως επ' ευτυχία τη μεγίστη παρά θεών η τοιαύτη μανία δίδοται ` η δε απόδειξίς εσται δεινοίς μεν άπιστος, σοφοίς δε πιστή ` δει ουν πρώτον ψυχής φύσεως πέρι θείας τε και ανθρωπίνης ιδόντα πάθη τε και έργα τἀληθές νοήσαι ` αρχή δε αποδείξεως ήδε.

     Ψυχή πάσα αθάνατος. το γαρ αεικίνητον αθάνατον. το δ'άλλο κινούν και υπ' άλλου κινούμενον, παύλαν έχον κινήσεως, παύλαν έχει ζωής...μόνον δη το αυτό κινούν, άτε ουκ απολείπον εαυτό, ούποτε λήγει κινούμενον, αλλά και τοις άλλοις όσα κινείται τούτο πηγή και αρχή κινήσεως, αρχή δε αγέννητος ` εξ αρχής γαρ ανάγκη παν το γιγνόμενον γίγνεσθαι, αυτήν δε μηδ' εξ ενός ` ει γαρ εκ του αρχή γίγνοιτο, ουκ αν έτι αρχή γίγνοιτο. Επειδή δε αγέννητόν εστιν, και αδιάφθορον αυτό ανάγκη είναι. Αρχής γαρ δη απολομένης ούτε αυτή ποτέ εκ του ούτε άλλο εξ εκείνης γενήσεται, είπερ εξ αρχής δει τα πάντα γίγνεσθαι (245)....... 

Nεοελληνική απόδοση:

     Ο ΄Ερως στον εραστήν και στον ερωμένον από τους θεούς αποστέλλεται (...) για την μεγίστην ευτυχίαν από τους θεούς δίδεται η τέτοιου είδους μανία ` η δε απόδειξη δεν είναι πειστική για τους φαύλους, αλλά πειστική για τους σοφούς ` πρέπει, λοιπόν,  πρώτον να κατανοήσεις για την φύση της ψυχής και της θείας και της ανθρώπινης ` και η αρχή της αποδείξεως είναι η εξής :

     Κάθε ψυχή είναι αθάνατη. Διότι αυτό που κινείται παντοτινά είναι αθάνατον. ΄Ομως, αυτό που κινεί άλλο και κινείται από άλλο, έχοντας παύλα της κίνησης, έχει παύλα της ζωής...μόνον, λοιπόν, αυτό που κινεί τον εαυτόν του, και που δεν εγκαταλείπει τον εαυτόν του, δεν σταματά ποτέ να κινείται, αλλά και για τα άλλα, όσα κινούνται, τούτο είναι πηγή και αρχή της κίνησης, η δε αρχή είναι αγέννητη ` διότι είναι ανάγκη κάθε τι που γίνεται να γίνεται από την Αρχή, όμως αυτή (να μη γίνεται) από κανένα `διότι, αν η Αρχή γινόταν από κάτι, δεν θα ήταν πλέον Αρχή. Επειδή, όμως, είναι αγέννητη, είναι ανάγκη να είναι αδιάφθορη. Διότι, αν χαθεί η Αρχή, ούτε αυτή από κάτι ούτε άλλο δεν γίνεται από αυτήν, εάν βέβαια από την Αρχή τα πάντα γίνονται....

       (Ακολουθεί μια συναρπαστική  πληροφόρηση για την Ψυχή, τον Έρωτα και τον Θείον Προορισμό του Ανθρώπου  από τον βαθυστόχαστον Σωκράτη, που ακούγεται στο παρόν βίντεο...)