9.ΙΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΥ

...


Διαβάστε Περισσότερα

8.ΙΗΣΟΥΣ - ΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

...


Διαβάστε Περισσότερα

7. ΘΕΟΣ , ΚΟΣΜΟΣ , ΑΝΘΡΩΠΟΣ

...


Διαβάστε Περισσότερα

1.Ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός , το Μέγα Πάθος και η Ανάστασις...

...


Διαβάστε Περισσότερα

06. Κοσμολογική Θεολογία από έναν θαυμαστή του Κόσμου

...


Διαβάστε Περισσότερα

05. Μακρινή Μητέρα, Ρόδο Αμάραντο

Μακρινή Μητέρα, Ρόδο Αμάραντο Η Παναγία Μητέρα είναι η η Θεϊκή...


Διαβάστε Περισσότερα

04. Η περί Θεού Δίκη του Πυθαγόρα στη Σάμο

Σάμος: Στο Ηραίον θροΐζουν οι ιερές λυγαριές αιθερικά μηνύματα, όμως, μια ταραχή πλανάται στον αέρα κι ένα σύννεφο σκιάζει τον ναό του Πυθίου Απόλλωνος: δικαστήριον Αρχιερέων: Ο Πυθαγόρας...


Διαβάστε Περισσότερα

03. Κρίσνα

...


Διαβάστε Περισσότερα

02. Θρησκευτική Εμπειρία - Κένωση

...


Διαβάστε Περισσότερα
012345678

9.ΙΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ ΕΡΜΗ ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΥ

                                                                                                      ΕΡΜΟΥ ΙΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ

 

 

     1. Δόξα πάντων ο θεός και θείον και φύσις θεία, αρχή των όντων ο θεός, και νους και φύσις και ύλη, σοφἰα εις δείξιν απάντων ων ` αρχή το θείον και φύσις και ενέργεια και ανάγκη και τέλος και ανανέωσις.

Ην γαρ σκότος άπειρον εν αβύσσω και ύδωρ και πνεύμα λεπτόν νοερόν, δυνάμει θεία όντα εν χάει, ανείθη δε φως άγιον και επάγη υφ' άμμω εξ υγράς ουσίας στοιχεία και θεοί πάντες καταδιερώσι φύσεως ενσπόρου.

     2. Αδιορίστων δε όντων απάντων και ακατασκευάστων, αποδιωρίσθη τα ελαφρά εις ύψος και τα βαρέα εθεμελιώθη εφ' υγρά άμμω, πυρί των όλων διορισθέντων και ανακρεμασθέντων πνεύματι οχείσθαι και ώφθη ο ουρανός εν κύκλοις επτά, και θεοί [ταις]εν άστρων ιδέαις οπτανόμενοι, συν τοις αυτών σημείοις άπασι, και διηρθρώθη...συν τοις εν αυτή θεοίς, και περιελίγη το περικύκλιον αέρι, κυκλίω δρομήματι πνεύματι θείον οχούμενον.

     3. Ανήκε δε έκαστος θεός δια της ιδίας δυνάμεως το προσταθέν αυτώ, και εγένετο θηρία τετράποδα και ερπετά και ένυδρα και πτηνά και πάσα σπορά ένσπορος και χόρτος και άνθους παντός χλόη ` το σπέρμα της παλιγγενεσίας εν εαυτοίς εσπερμολόγουν τας τε γενέσεις των ανθρώπων εις έργων θείων γνώσιν και φύσεως ενεργούσαν μαρτυρίαν και πλήθος ανθρώπων και πάντων των υπό ουρανόν δεσποτείαν και αγαθών επίγνωσιν, εις το αυξάνεσθαι εν αυξήσει και πληθύνεσθαι εν πλήθει, και πάσαν εν σαρκί ψυχήν δια δρομήματος θεών εγκυκλίων τερασπορίας, εις κατοπτείαν ουρανού και δρομήματος ουρανίων θεών και έργων θείων και φύσεως ενεργείας εις τε σημεία αγαθών, εις γνώσιν θείας δυνάμεως μοίρης οχλουμένης γνώναι αγαθών και φαύλων, και πάσαν αγαθών δαιδαλουργίαν ευρείν. 

 

Νεοελληνική απόδοση αρχαίου κειμένου:

1. Δόξα των πάντων είναι ο θεός και το θείον και φύσις θεία, αρχή των όντων ο θεός, και νους και φύσις και ύλη, αφού είναι σοφία για αποκάλυψη των πάντων ` αρχή είναι το θείον και φύσις και ενέργεια και ανάγκη και τέλος και ανανέωσις.

΄Ηταν, λοιπόν, άπειρον σκότος στην άβυσσον και ύδωρ και πνεύμα λεπτόν νοερόν, εν δυνάμει θεία όντα στο χάος, και άναψεν άγιον φως και ανέβηκαν  κάτω από την άμμο από την υγρή ουσία στοιχεία και όλοι οι θεοί ξεχωρίζουν την ένσπορη φύση.

2. Και επειδή όλα τα όντα ήταν απροσδιόριστα και ακατασκεύαστα, αποχωρίσθηκαν τα ελαφρά στο ύψος και τα βαρέα θεμελιώθηκαν στην υγρήν άμμο, αφού όλα τα προσδιόρισε το πυρ και μετεωρίσθηκαν να κινούνται από το πνεύμα ` και φάνηκεν ο ουρανός σε επτά κύκλους, και αφού παρουσιάσθηκαν οι θεοί με την μορφή των άστρων, μαζί με όλα τους τα σημεία και ταξινομήθηκαν...μαζί με τους θεούς σε αυτήν, και τα περιέβαλε κυκλικά με αέρα, που εκινείτο σε κυκλική διαδρομή, δια θείου πνεύματος.

3. Και ο κάθε θεός με την δική του δύναμη εδημιούργησε αυτό που του προστάχθηκε, και έγιναν τετράποδα θηρία και ερπετά και ένυδρα (υδρόβια) και πτηνά και πάσα ένσπορη σπορά  και χόρτος και παντός άνθους χλόη `  και έσπειραν μέσα σε αυτά το σπέρμα της παλιγγενεσίας και τις γεννήσεις των ανθρώπων προς την γνώση των θείων έργων και προς την ενεργήν μαρτυρίαν της φύσεως και πλήθος ανθρώπων και στην δεσποτείαν όλων των ευρισκομένων κάτω από τον ουρανόν και στην επίγνωση των αγαθών, στο να αυξάνονται σε αύξηση και να πληθύνονται σε πλήθος, και (έσπειραν) κάθε ψυχήν ένσαρκη δια της θαυμαστής σποράς της πορείας των κυκλικών θεών, προς κατοπτείαν (κάτω θέαση) του ουρανού και της πορείας των ουρανίων θεών και των θείων έργων και της ενέργειας της φύσεως και στα σημεία-σημάδια των αγαθών, προς γνώση της θείας δυνάμεως μοίρας κυλιόμενης να γνωρίσουν τα αγαθά και τα φαύλα και να εφευρίσκουν κάθε τέχνη των αγαθών.

                          .......(Απόσπασμα από τον ΙΕΡΟΝ ΛΟΓΟΝ του Ερμή Τρισμεγίστου).......