14.H MONAXIKOTHTA ΔEN EXEI MONAΞIA

...


Διαβάστε Περισσότερα

13.ΤΟ ΥΨΙΣΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

...


Διαβάστε Περισσότερα

12.Ευχαριστιακή Ζωή

...


Διαβάστε Περισσότερα

11.Το Αίμα της Ελευθερίας-«Χαίρε Αιωνία Νεότης»-Ήρωας-Δεν φοβήθηκα ποτέ...

...


Διαβάστε Περισσότερα

09. Το Ταξίδι - Έρως

...


Διαβάστε Περισσότερα

05. Στο Ταξίδι της Γνώσης

...


Διαβάστε Περισσότερα

07. Αιθρία: Αναζήτηση της Δυναμικής Γνώσης

...


Διαβάστε Περισσότερα

06. Διδαχές του Σοφού Θαλή Μιλήσιου

...


Διαβάστε Περισσότερα

08. Νίκος Καζαντζάκης: Βάλε Τάξη στον Κόσμο

...


Διαβάστε Περισσότερα

04. Πυθαγόρειον Ομακοείον Χρυσά Έπη

...


Διαβάστε Περισσότερα

03. Γιορτή Ενηλικίωσης

...


Διαβάστε Περισσότερα

10. Περί Αντικατοπτρισμού Αυτογνωσίας

...


Διαβάστε Περισσότερα

01. Γέννηση

...


Διαβάστε Περισσότερα

02. Αντικατοπτρισμός Αυτογνωσίας

...


Διαβάστε Περισσότερα
012345678910111213

14.H MONAXIKOTHTA ΔEN EXEI MONAΞIA

 

                                                                         Η ΜΟΝΑΧΙΚΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΟΝΑΞΙΑ

 

 

                   H MONAXIKOTHTA είναι  η δέουσα πορεία προς την εντελέχειά μας, τον αυτοσκοπό της ύπαρξής μας, είναι η συμμετοχή και το εκστατικό άπλωμα στα του κόσμου, που οδηγεί στην συνευθύνη  και την Υπερσυνείδηση του Όλου στην Αιωνιότητα της Ζωής. Είναι η δημιουργική κατάσταση, που έρχεσαι σε επαφή με τον εσώτερον γνήσιον Εαυτόν σου και με το Θείον, που ταξινομείς τις γνώσεις κι εμπειρίες σου και προγραμματίζεις την άριστη δράση σου υπέρ του Συνόλου. 

 

                 Το "αίσθημα της Μοναξιάς" οφείλεται στην ασθένεια της ψυχής, που έχει χάσει τους αγαπητικούς συνδετικούς δεσμούς με την ΄Ολη Ενότητα του Κόσμου. Αντιθέτως, η Μοναχικότητα ανάγεται στην Συνειδητοποίηση της Μοναδικής Προσωπικής  Επαφής του κάθε ανθρώπου με το Όλον της Δημιουργίας, με στόχο την υψίστη Ευεργεσία , την Ευδαιμονία, την Ευαρμονία και την Θέωση στο ΑΓΑΘΟΝ !

        Η  οδυνηρή στείρα κατάσταση του συναισθήματος της Μοναξιάς οφείλεται στην θωράκιση του ΕΓΩ, που αυτοφυλακίζεται και δεν ανοίγεται στο αγκάλιασμα του Αληθινού Εαυτού και του Άλλου, από έλλειμμα αγάπης , ευθύνης, αλληλεγγύης, προσφοράς . Η Μοναξιά αποτελεί άρνηση στην σωστή αντίληψη και γνώση του Κόσμου καθώς και έλλειψη ενσυναίσθησης και συμπάθειας του Άλλου. Είναι ένα άγονο ψυχοπνευματικό περιβάλλον, όπου ο σπόρος αδυνατεί να βλαστήσει, συρρικνώνεται και νεκρώνεται από έλλειψη Ζωτικής Αγάπης. Οι χειρότερες μοναξιές παρατηρούνται στις μεγάλες πολιάνθρωπες πόλεις, με τον πλαστό, ρηχό τρόπο ζωής, στις πολύβουες συναναστροφές και διασκεδάσεις, χωρίς ουσιαστική ψυχική επαφή.

               Η Μοναχικότητα αποτελεί αποστασιοποίηση του ανθρώπου από την επιφανειακή καθημερινότητα για καλύτερη συνολική θέαση Εαυτού  και του Κόσμου. Μέσα στην σιγή του Νου ο άνθρωπος θεάται καθαρότερα τον Σκοπό της Ύπαρξής του στον Κόσμο και δομεί τις υγιείς σχέσεις του προς όλους τους άλλους, ταξινομεί τις γνώσεις , τις αξιολογεί, για να τις κοινωνήσει στους άλλους ανθρώπους . Αποκρυσταλλώνει νοητικά τις εμπειρίες του στον Κόσμο . Συλλαμβάνει νοητικά τις Δομικές Αρχές του Κόσμου και των όντων. Γνωρίζει τον Εσωτερικό Ιδανικό Εαυτό του και αυτοπραγματώνεται . Εμπνέεται  και αυτοσχεδιάζει τις Νέες Δημιουργικές Δομές και Έργα υπέρ του Συνόλου . Συγκεντρώνει τις ψυχοπνευματικές του δυνάμεις υπέρ της Αρμονικής Προόδου του Συνόλου.

             Η Μοναχικότητα επιτυγχάνεται ακόμη και μέσα στο πλήθος, με την Αυτοσυγκέντρωση, τον Διαλογισμό , την Ενδοσκόπηση , την Αυτογνωσία και με την Ελευθερία της Σκέψης και Δράσης μας.

         Κλασικό παράδειγμα μοναχικού ανθρώπου αποτελεί (στο έργο ΠΟΛΙΤΕΙΑ του Πλάτωνος) αυτός που αποδρά από το σκοτεινό σπήλαιο της υλικής ψευδαίσθησης και αναρριχάται  να βρει έξοδο προς την Κορυφή, όπου έρχεται σε επαφή άμεση με το πραγματικό  Φως της Πνευματικότητας του Κόσμου . Μέσα στην φωτεινή καθαρότητα κατανοεί νοερά τις αληθινές Αρχές της Δημιουργίας , βιώνει την Ενότητα του Αγαθού και περιχαρής κατέρχεται στο σπήλαιο, για να διδάξει και να εμπνεύσει την Έξοδο των άλλων, αντιμετωπίζοντας και τον κίνδυνο εξόντωσής του από την ακατανοησία τους...

13.ΤΟ ΥΨΙΣΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

                                                                           ΤΟ ΥΨΙΣΤΟ ΙΔΑΝΙΚΟ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

         

10530692 872172452810423 7170010900095109125 n

     H Aγάπη είναι η Πρωτενέργεια που γεννά και συνέχει όλα τα όντα .

     Η Αγάπη είναι η Πρωταρχική ΠΗΓΗ του Παντός : Η ΠΑΓΑ που κυκλώνεται σε ΑΓΑΠΗ.

     Η Αγάπη είναι ο Παγκόσμιος Νόμος της Δημιουργικής Ενότητας που καλλιτεχνεί Κόσμους ,οργανώνοντας την

     χαοτική ροή σε φωτεινή Δημιουργία.

     Η Αγάπη είναι το αίμα του Θεού και αυτή ουσιώνει τα πάντα , με τον αρμονικό κυματικό χορό της σε Φως, σε

     Έλξη Θείου Έρωτος , σε Ζωή .

     Η Αγάπη είναι η Δημιουργική Αρχή , η Παγκόσμια Θεοτόκος Μητέρα , ως προβολή του ΕΝΟΣ . 

     Η Αγάπη είναι η μέθεξη του Παντός , γι ' αυτό όποιος βιώνει το ύψιστο Ιδανικό της Αγάπης , ταυτίζεται με τα πάντα ,

     θεώνεται !

 

 HiRes1

 

                            Η ΖΩΗ ορίζεται μέσα στην κυματική Δυναμική της ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ

 

         « Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών και κύμβαλον αλαλάζον.Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν,αγάπην δε μη έχω,ουδέν ειμί. Και εάν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, και εάν παραδώ το σώμα μου ίνα καυθήσωμαι, αγάπην δε μη έχω,ουδέν ωφελούμαι. Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται, η αγάπη ου ζηλοί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ουκ ασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία · πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Είτε δε προφητείαι,καταργηθήσονται·είτε γλώσσαι, παύσονται· είτε γνώσις καταργηθήσεται· εκ μέρους γαρ γιγνώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν· όταν δε έλθη το τέλειον, τότε το εκ μέρους καταργηθήσεται. Ότε ήμην νήπιος, ως νήπιος ελάλουν, ως νήπιος εφρόνουν, ως νήπιος ελογιζόμην· ότε δε γέγονα ανήρ, κατήργηκα τα του νηπίου.Βλέπομεν γαρ άρτι δι’ εσόπτρου εν αινίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον · άρτι γινώσκω εκ μέρους, τότε δε επιγνώσομαι καθώς και επεγνώσθην. Νυνί δε μένει πίστις , ελπίς , αγάπη, τα τρία ταύτα· μείζων δε τούτων η αγάπη.»

          (Το κείμενο αυτό απαντάται στα αρχαία χειρόγραφα της Εσσαϊκής Αδελφότητας του Κουμράν της Νεκρής Θάλασσας ( βλ. Δ. Κουτσούκου "Τα Μυστήρια των Εσσαίων" ) και στου Αποστόλου Παύλου την Α΄ προς Κορινθίους  Επιστολή)

   

 In-Love-with-a-Mermaid-1

  ΧΑΛΙΛ ΓΚΙΜΠΡΑΝ :"Όταν η αγάπη σε καλεί , παραδώσου ...

                                               Να λιώσεις και να γίνεις σαν το τρεχούμενο ρυάκι ,

                                               που λέει το τραγούδι του στη νύχτα..."

 

 ΡΟΥΜΙ"Το Μυστικό των Μυστηρίων του Θεού είναι Αγάπη"

 

  ΑΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ : " Τι είναι η αγάπη ,αδέλφια μου; δεν είναι μονάχα συμπόνια μήτε

                                                   καλοσύνη ` στην συμπόνια είναι δυό , αυτός που πονάει κι αυτός

                                                   που συμπονάει ` στην καλοσύνη είναι δυό ,αυτός που δίνει κι αυτός που 

                                                   δέχεται ` μα στην αγάπη είναι ένας , σμίγουν οι δυό και γίνονται ένα ,

                                                   δεν ξεχωρίζουν ` το εγώ κι εσύ αφανίζονται `

                                                               αγαπώ θα πει χάνομαι "

                                                                                                          (Νίκος Καζαντζάκης)

 

 ΒΙΒΕΚΑΝΑΝΤΑ " ΓΙΟΓΚΑ" (από παλαιά έκδοση):

 

Ο  Θεός  της  Αγάπης  είναι  η  ίδια  του  η  απόδειξη

 

img243

 

1001973 624620780957065 705716035267799612 n

 

img219

 

 

10443743 293423454164364 1076599049 n

 

img221

 

jesus

 

img244

 534020 3638526493252 317099053 n

 

img223

11782 447146828702199 1728724820 n

 

img248

 

 img249

                                                    Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ(άνω μέρος της εικόνας) αγιογραφημένη από την ΒΙΡΓΟ-Βίρνα Αιγιάλη

 img250

 10525934 868370163190652 2910153032586517653 n

 

 

img253

  

 

10013936 741353649249342 8230524065063879869 n

 

 

img229

 

 

jesus-with-the-angels

 

 

 

 img230

 ee8e5bfa2547b9ac5dbf43943c31f725 M

 

 

 

img245

 assets LARGE t 420 54302252 type12128

                               Δομήνικου Θεοτοκόπουλου " Ο Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης " στην Θεία Τρέλα της Θεϊκής Αγάπης

   

                                                                       

img233

 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αγαπητοί φίλοι ,για τα ορθογραφικά λάθη ευθύνεται η παλιά μοναδική έκδοση του έργου...

 

      O ΕΡΩΤΑΣ είναι η ορμητική δύναμη , που σε ωθεί να ταυτισθείς με το Αγαπώμενο σε μια αδιάρρηκτη Ενότητα, δίχως πέρας, σε μια αέναη ηδονική αγκάλη Αυτοκατάφασης, που σε μοιράζει εκστατικά και δίκαια στο Άπαν του Κόσμου, όπου προβάλλονται οι ερωτεύσιμες Αρετές του Αγαπωμένου ενωμένες με τις δικές σου Αρετές, σ' ΕΝΑΝ ΑΠΕΙΡΟ ΕΑΥΤΟ, που χορεύει την ΑΓΑΠΗ στους αιώνες των αιώνων...

                                                     ( ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ, ΕΙΚΟΝΕΣ, ΜΟΥΣΙΚΕΣ , ΒΙΝΤΕΟ)

12.Ευχαριστιακή Ζωή

                                                                                                Ευχαριστιακή   Ζωή

 11906 505706252811284 88846193 n 1

          "Αν η ημέρα και η νύχτα είναι τέτοιες που τις χαιρετάς με χαρά , και η ζωή χύνει άρωμα σαν τα λουλούδια και τα αρωματικά φυτά ,

κι έτσι είναι πιο ελαστική , πιο αθάνατη- να λοιπόν η επιτυχία σου . Ολόκληρη η φύση είναι το βραβείο σου και έχεις , για μια στιγμή ,κάθε λόγο

να ευλογείς τον εαυτό σου .Έχουμε φτάσει στο σημείο να αμφιβάλλουμε αν υπάρχουν ανώτερες αξίες . Γρήγορα τις ξεχνάμε . Ίσως τα πιο κατα-

πληκτικά και τα πιο αληθινά πράγματα ποτέ δεν ανακοινώνονται από άνθρωπο σε άνθρωπο . Η αληθινή συγκομιδή της καθημερινής μου ζωής

είναι άπιαστη και απερίγραπτη , όπως και οι αποχρώσεις της αυγής και του δειλινού . Είναι λίγη σκόνη που αφήνουνε τα άστρα στα χέρια μας ,

ένα κομμάτι από το ουράνιο τόξο , που κατάφερα να πιάσω .

Διαβάστε περισσότερα: 12.Ευχαριστιακή Ζωή

11.Το Αίμα της Ελευθερίας-«Χαίρε Αιωνία Νεότης»-Ήρωας-Δεν φοβήθηκα ποτέ

                                                                                               

                                                                                  ΤΟ   ΑΙΜΑ ΤΗΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ                                                                           

                                                                                              «ΧΑΙΡΕ   ΑΙΩΝΙΑ   ΝΕΟΤΗΣ»

                                                                                             Ήρωας ―Δεν  φοβήθηκα  ποτέ

 

                                                   Παύλος   Φύσσας : «   Σπαρταράω Ελευθερία   »

 timthumb 1

                                        Παύλος Φύσσας―Μουσικός Δημιουργός―Αγωνιστής της Ελευθερίας του Ανθρώπου

                                                  «Την  αλληλεγγύη μου  σε  όσους  καθημερινά παλεύουν κι αγωνίζονται »

                                                                                     

                                                                                                                   Φόρα τα παιδικά σου μάτια και κοίτα με

                                                                                       Θέλω να δω την αλήθεια ενός παιδιού

                                                                                       Κράτα μαζί σου τις λέξεις και φύγαμε

                                                                                       Κλείσε πίσω σου την πόρτα του φευγιού.

                                                                                                      Λείπουν οι σκέψεις ,που σαν φύλλα γύρω μείνανε

                                                                                                      Λείπει και το σκούρο εκείνο τ’ ουρανού

                                                                                                      Λείπω κι εγώ από τις λύπες που χαθήκανε

                                                                                                      στο πέρασμα ενός αέρα φθινοπωρινού .

                                                       

Διαβάστε περισσότερα: 11.Το Αίμα της Ελευθερίας-«Χαίρε Αιωνία Νεότης»-Ήρωας-Δεν φοβήθηκα ποτέ

09. Το Ταξίδι - Έρως

                                                                                          Το   Ταξίδι  -  Έρως

Copy 2 of images 49

                                                                                   BOLERO του Ravel-Aenaon Chorotheatro Daniel Lommel

 

 

                                                 Το ταξίδι είναι Έρωτας, γιατί σε απλώνει στο Άλλο.

           Κατακερματισμένος κόσμος… και καλούμαι εγώ να συνθέσω την τάξη του, μαζεύοντας τα διασκορπισμένα κομμάτια του, σαν ένα παζλ.

        Απλώνω το βλέμμα στα βάθη των οριζόντων, τραβηγμένη από τον αρχέγονο Έρωτα του Άλλου, που μας τραβά στην αγκάλη του Ενός, ζητώντας μέσα στο άγνωστο μια μορφή, ένα σινιάλο, μια ανταπόκριση στην μεθυστική ζήτηση του ιδανικού, που ξεδιπλώνει της ψυχής τα πέπλα , μες στην αειδονούμενη σιγαλινή γαλήνη ...

     Και ιδού ! Αύρες λαμπρές λευκού φωτός , γαλάζιες , χρυσο-ρόδινες δροσοσταλίδες έρχονται να θωπεύσουν το εφηβικό πρόσωπο που προβάλλει σε όλο το μέγα διάστημα:

                                                                                      Είναι ο Άλκης των ονειρικών ταξιδιών

                          Eίναι ο Άλκης της βίαιης απουσίας και όμως τόσο δυνατά παρών , όσο κι ο κόσμος που με κρατάει στην αγκάλη του.

Διαβάστε περισσότερα: 09. Το Ταξίδι - Έρως